As if English wasn’t fun enough, there are words that have the same pronunciation but with totally different meaning.

current  corriente, actual
currant 
grosella

gorilla      gorila
guerrilla 
guerrilla

fort        fortaleza
fought   luchó

heard  escuchó
herd   
rebaño, manada

key      clave, tecla, llave
quay   
muelle

bye  adiós
buy 
comprar
by     
por, de

saw    sierra, vió
sore   
doloroso, llaga

loan    préstamo
lone   
solitario, solo

main    principal
mane   
melena, crin

morning      mañana
mourning   
luto, duelo

sauce     salsa  
source   
fuente

 

stair    escalera
stare   
mirar fijamente

stationary  estacionario
stationery 
papelería

whale  ballena
wail     
gemido, lamento

sight  visión, vista
site   
sitio, lugar

right  derecha, correcto
write 
escribir

leak    filtración, fuga
leek   
puerro

plain    llanura
plane   
avión, plano

pole  polo, poste
poll 
encuesta, votación

profit      lucro, beneficio
prophet 
profeta

raw    crudo, bruto
roar 
rugido, estruendo

ring       anillo, sonar
wring   
exprimir

Ir arriba